Bijbel in Gewone Taal (BGT)
6

Help elkaar

61Vrienden, jullie laten je leiden door de heilige Geest. Maar stel dat iemand van jullie toch iets verkeerds doet. Dan moeten jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt.

2Help elkaar altijd. Dan leef je volgens de wet van Christus. 3En denk niet dat je zelf beter bent dan anderen. Want dan bedrieg je jezelf. 4-5Kijk juist kritisch naar de dingen die je doet. Misschien kun je soms trots zijn op jezelf. Laat dat dan niet aan anderen merken. Want God zal je beoordelen op je daden.

6Vrienden, zorg goed voor de mensen die jullie uitleg geven over God. Geef hun wat ze nodig hebben.

Wees goed voor iedereen

7Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient. 8Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets van je over. Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, krijg je het eeuwige leven. 9Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt. 10Zolang we daarop wachten, moeten we dus goed zijn voor iedereen, en zeker voor andere christenen.

Slot van de brief

Laat je niet besnijden

11Ik vind deze brief erg belangrijk. Daarom schrijf ik de laatste zinnen zelf op, zoals jullie aan het handschrift kunnen zien.

12-13Sommige mensen proberen jullie te dwingen om je te laten besnijden. Ze doen dat alleen maar om een goede indruk op anderen te maken. Zelf houden ze zich niet eens aan de Joodse wet. Maar als ze vertellen dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, beginnen ze ook over de besnijdenis. Want ze zijn bang dat ze anders in moeilijkheden komen.

Laat God een nieuw mens van je maken

14Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waarmee ik indruk wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij deze wereld horen. Want mijn oude ik is met Christus aan het kruis gestorven.

15Daarom zeg ik dat de besnijdenis niet belangrijk is. Er is maar Ć©Ć©n ding belangrijk: dat God een nieuw mens van je maakt! 16Als je zo leeft, hoor je bij Gods volk. En dan zal hij medelijden met je hebben en je vrede geven.

17Jullie hebben het mij erg moeilijk gemaakt. Laat dat nooit meer gebeuren, want ik lijd al genoeg als apostel van Jezus.

18Vrienden, ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn. Amen.