Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

51Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.

Laat je niet besnijden

2-3Ik waarschuw jullie. Jullie moeten je niet laten besnijden! Want als je dat doet, dan heb je er niets meer aan dat je bij Christus hoort. Ik zeg het nog een keer: Laat je niet besnijden. Want dan moet je alles doen wat er in de Joodse wet staat.

4Proberen jullie jezelf te redden door je aan de Joodse wet te houden? Daarmee bereik je alleen dat je niet meer bij Christus hoort. En dan zal God je niet redden. 5Wij geloven in Christus, en wij hebben de heilige Geest gekregen! Daardoor weten we zeker dat God ons zal redden.

6Als je bij Jezus Christus hoort, is het niet belangrijk of je besneden bent. Het is alleen belangrijk dat je gelooft, en dat we door het geloof in liefde met elkaar leven.

Laat je niet in de war brengen

7-8God heeft jullie uitgekozen. Een tijdlang leefden jullie zoals hij het wilde. Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie daarmee gestopt zijn? God in elk geval niet!

9Er zijn maar weinig mensen nodig om een grote groep in de war te brengen. 10De Heer Jezus geeft mij de zekerheid dat jullie dat met me eens zijn.

Iedereen die jullie in de war brengt, zal gestraft worden, wie het ook is! 11-12Er wordt gezegd dat ik eigenlijk voor de besnijdenis ben. Dat is onzin! Ik vertel dat wij alleen gered kunnen worden omdat Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Ik kom zelfs in grote moeilijkheden doordat ik dat vertel.

Mensen die zo graag over besnijden praten, moeten alles er maar af snijden!

Luisteren naar de Geest

Zorg voor elkaar

13Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. 14Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: «Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.»

15Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten. Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood.

Luister naar de heilige Geest

16Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens. 17Want in je hart vechten die slechte verlangens en de heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens. En je verlangens willen niet dat je luistert naar de Geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt.

18Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig.

Luister niet naar slechte verlangens

19-21Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal.

Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen.

Ik heb het jullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen.

Leef zoals de heilige Geest het wil

22-23Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. 24Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens.

25-26Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

6

Help elkaar

61Vrienden, jullie laten je leiden door de heilige Geest. Maar stel dat iemand van jullie toch iets verkeerds doet. Dan moeten jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt.

2Help elkaar altijd. Dan leef je volgens de wet van Christus. 3En denk niet dat je zelf beter bent dan anderen. Want dan bedrieg je jezelf. 4-5Kijk juist kritisch naar de dingen die je doet. Misschien kun je soms trots zijn op jezelf. Laat dat dan niet aan anderen merken. Want God zal je beoordelen op je daden.

6Vrienden, zorg goed voor de mensen die jullie uitleg geven over God. Geef hun wat ze nodig hebben.

Wees goed voor iedereen

7Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient. 8Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets van je over. Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, krijg je het eeuwige leven. 9Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt. 10Zolang we daarop wachten, moeten we dus goed zijn voor iedereen, en zeker voor andere christenen.

Slot van de brief

Laat je niet besnijden

11Ik vind deze brief erg belangrijk. Daarom schrijf ik de laatste zinnen zelf op, zoals jullie aan het handschrift kunnen zien.

12-13Sommige mensen proberen jullie te dwingen om je te laten besnijden. Ze doen dat alleen maar om een goede indruk op anderen te maken. Zelf houden ze zich niet eens aan de Joodse wet. Maar als ze vertellen dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, beginnen ze ook over de besnijdenis. Want ze zijn bang dat ze anders in moeilijkheden komen.

Laat God een nieuw mens van je maken

14Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waarmee ik indruk wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij deze wereld horen. Want mijn oude ik is met Christus aan het kruis gestorven.

15Daarom zeg ik dat de besnijdenis niet belangrijk is. Er is maar één ding belangrijk: dat God een nieuw mens van je maakt! 16Als je zo leeft, hoor je bij Gods volk. En dan zal hij medelijden met je hebben en je vrede geven.

17Jullie hebben het mij erg moeilijk gemaakt. Laat dat nooit meer gebeuren, want ik lijd al genoeg als apostel van Jezus.

18Vrienden, ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn. Amen.