Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Jezus Christus heeft ons bevrijd

41Ik geef jullie een voorbeeld. Als jonge kinderen een erfenis gekregen hebben, zijn ze eigenaars van een groot bezit. Toch lijken ze op slaven, 2want ze hebben begeleiders die alles voor ze beslissen. Pas als ze oud genoeg zijn, mogen ze zelf beslissen. Hun vader heeft bepaald wanneer dat zal zijn.

3Voor ons geldt net zoiets. Vroeger werd ons leven beheerst door de wetten en regels die bij deze wereld horen. We leken wel slaven, net zoals die jonge kinderen. 4Maar op de tijd die God bepaald had, stuurde hij zijn Zoon Jezus Christus. Jezus was een mens als wij. Ook hij moest leven volgens de wet. 5Maar hij kwam om ons te bevrijden. Dankzij hem hoeven wij niet meer te leven volgens de wet. Dankzij hem wil God ons als zijn eigen kinderen aannemen.

6-7Wij zijn dus kinderen van God. Daarom heeft God ons de Geest gegeven die bij Jezus Christus hoort. En daarom noemen wij God nu: ‘Abba, Vader.’ De wetten en regels van deze wereld beheersen ons leven dus niet meer. We worden gered omdat we Gods kinderen zijn. Dat heeft God beloofd.

Paulus is niet tevreden

8Vroeger kenden jullie God nog niet. Toen werd jullie leven beheerst door goden die helemaal niet bestaan. 9Nu kennen jullie God wel. En wat veel belangrijker is: God kent jullie.

Waarom zijn jullie je dan weer aan zinloze regels gaan houden? 10Ik heb gehoord dat jullie alle Joodse feesten en alle bijzondere dagen vieren. 11Ik heb zo veel moeite voor jullie gedaan. Maar ik ben bang dat het allemaal voor niets is geweest.

Vroeger ging het juist goed

12Vrienden, leef alsjeblieft net zoals ik. Toen ik bij jullie was, hield ik me toch ook niet aan de Joodse wet?

Jullie hebben me nooit slecht behandeld. 13Herinneren jullie je nog de eerste keer dat ik bij jullie was? Ik kwam bij jullie terecht omdat ik onderweg ziek geworden was. Toen kon ik jullie het goede nieuws vertellen.

14Jullie kregen geen hekel aan me en stuurden me niet weg. Terwijl jullie toch veel last van me hadden omdat ik ziek was. Jullie hebben me juist heel goed ontvangen. Alsof ik een engel van God was, of Jezus Christus zelf! 15Jullie hadden toen echt veel voor mij over. Jullie hadden zelfs je eigen ogen wel aan mij willen geven. En jullie waren heel gelukkig. Dat is nu wel anders.

Paulus maakt zich zorgen

16Tegenwoordig denken jullie dat ik je vijand ben, omdat ik jullie de waarheid vertel! 17Want er zijn andere mensen bij jullie gekomen, die veel voor jullie doen. Maar zij hebben verkeerde bedoelingen. Ze willen dat jullie vergeten wat ik jullie verteld heb. En ze willen dat jullie moeite doen om te leven zoals zij. 18Het is natuurlijk goed als jullie ergens veel moeite voor doen. Maar doe dan moeite voor de goede dingen. Ook als ik niet bij jullie ben.

19-20Vrienden, ik had nu heel graag bij jullie willen zijn. Dan had ik op een andere manier met jullie kunnen praten. Ik maak me grote zorgen en ik heb veel verdriet. Want jullie leven nog steeds niet als echte christenen!

Wij zijn vrije mensen

21Jullie willen dus graag dat de Joodse wet je leven beheerst! Maar volgens mij luisteren jullie helemaal niet naar de wet.

22-23In de boeken van de wet staat namelijk dat Abraham twee zonen kreeg. De moeder van de eerste zoon was een slavin, Hagar. Haar zoon werd op de normale, menselijke manier geboren. De moeder van de andere zoon was een vrije vrouw, Sara. Haar zoon Isaak werd geboren omdat God het beloofd had. 24-27Dat verhaal over Hagar en Sara heeft een diepere betekenis.

Dit is de diepere betekenis van de slavin Hagar: zij laat de oude manier zien waarop God met de mensen omging. Daarbij hoort de berg Sinai in Arabië, waar het volk van Israël de wet kreeg. Die wet beheerst je leven alsof je een slaaf bent, net zoals Hagar en haar kinderen. Daarbij hoort ook de stad Jeruzalem zoals die nu is: de stad van de wet en de tempel.

Dit is de diepere betekenis van de vrije vrouw Sara: zij laat de nieuwe manier zien waarop God met de mensen omgaat. Daarbij hoort het nieuwe Jeruzalem, dat in de hemel is. In de heilige boeken staat daarover: «Jeruzalem, je was een stad zonder inwoners. Je leek op een vrouw zonder kinderen, een vrouw die niet zwanger kan worden. Maar wees blij! Juich van vreugde! Want je zult weer inwoners krijgen, Jeruzalem. Je zult meer inwoners hebben dan je ooit hebt gehad.»

Wij horen bij dat hemelse Jeruzalem. En net als Sara zijn wij geen slaven. Wij zijn vrij!

Wij krijgen wat God beloofd heeft

28Vrienden, Isaak werd geboren omdat God dat beloofd had. En jullie zijn Gods kinderen, ook omdat God dat beloofd heeft. 29Maar net als bij Isaak zijn er mensen die jullie in moeilijkheden brengen. Isaak was geboren dankzij de Geest. Maar hij werd in moeilijkheden gebracht door de zoon van Hagar. En die was geboren op de normale manier.

30De heilige boeken zeggen daarover: «Jaag die slavin weg met haar zoon. Want haar zoon krijgt niets. De hele erfenis is voor de zoon van de vrije vrouw!»

31Vrienden, laten we goed onthouden dat wij geen slaven zijn. Wij zijn vrij!

5

51Christus heeft ons bevrijd. Daardoor kunnen we als vrije mensen leven. Houd dus vol en laat niemand je weer slaaf maken.

Laat je niet besnijden

2-3Ik waarschuw jullie. Jullie moeten je niet laten besnijden! Want als je dat doet, dan heb je er niets meer aan dat je bij Christus hoort. Ik zeg het nog een keer: Laat je niet besnijden. Want dan moet je alles doen wat er in de Joodse wet staat.

4Proberen jullie jezelf te redden door je aan de Joodse wet te houden? Daarmee bereik je alleen dat je niet meer bij Christus hoort. En dan zal God je niet redden. 5Wij geloven in Christus, en wij hebben de heilige Geest gekregen! Daardoor weten we zeker dat God ons zal redden.

6Als je bij Jezus Christus hoort, is het niet belangrijk of je besneden bent. Het is alleen belangrijk dat je gelooft, en dat we door het geloof in liefde met elkaar leven.

Laat je niet in de war brengen

7-8God heeft jullie uitgekozen. Een tijdlang leefden jullie zoals hij het wilde. Wie heeft ervoor gezorgd dat jullie daarmee gestopt zijn? God in elk geval niet!

9Er zijn maar weinig mensen nodig om een grote groep in de war te brengen. 10De Heer Jezus geeft mij de zekerheid dat jullie dat met me eens zijn.

Iedereen die jullie in de war brengt, zal gestraft worden, wie het ook is! 11-12Er wordt gezegd dat ik eigenlijk voor de besnijdenis ben. Dat is onzin! Ik vertel dat wij alleen gered kunnen worden omdat Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Ik kom zelfs in grote moeilijkheden doordat ik dat vertel.

Mensen die zo graag over besnijden praten, moeten alles er maar af snijden!

Luisteren naar de Geest

Zorg voor elkaar

13Vrienden, God wil dat jullie als vrije mensen leven. Maar gebruik die vrijheid niet om toe te geven aan slechte verlangens. Gebruik die vrijheid om met liefde voor elkaar te zorgen. 14Dan doe je ook precies waar het in de wet om gaat. Want eigenlijk gaat de hele wet over deze regel: «Houd evenveel van de mensen om je heen als van jezelf.»

15Blijf dus niet als wilde dieren met elkaar vechten. Want dan gaan jullie uiteindelijk allemaal dood.

Luister naar de heilige Geest

16Laat je leiden door de heilige Geest. Geef niet toe aan je eigen slechte verlangens. 17Want in je hart vechten die slechte verlangens en de heilige Geest met elkaar. De Geest wil niet dat je luistert naar je verlangens. En je verlangens willen niet dat je luistert naar de Geest. Je kunt dus niet zomaar doen wat je wilt.

18Maar als je luistert naar de Geest, dan leef je zoals God het wil. Dan heb je de wet dus niet nodig.

Luister niet naar slechte verlangens

19-21Veel mensen laten zich leiden door hun slechte verlangens. Daardoor doen ze slechte dingen. Dat weten we allemaal.

Ze gedragen zich slecht en hebben verboden seks. Ze vereren afgoden en gebruiken toverspreuken. Ze zijn jaloers op elkaar en denken alleen maar aan zichzelf. Ze vormen eigen groepen en zoeken ruzie. Ze worden snel kwaad en behandelen elkaar als vijanden. Ze drinken te veel, en op feesten laten ze zich helemaal gaan. En ze doen nog veel meer slechte dingen.

Ik heb het jullie al eerder gezegd: Wie zulke dingen doet, zal niet in Gods nieuwe wereld komen.

Leef zoals de heilige Geest het wil

22-23Mensen die zich laten leiden door de heilige Geest, leven heel anders. Zij houden van elkaar. Ze zijn blij en leven in vrede. Ze hebben geduld en zijn goed voor elkaar. Ze geloven in Christus. Ze zijn vriendelijk en gedragen zich goed. Als je zo leeft, doe je precies wat de wet eigenlijk wil. 24Als je bij Jezus Christus hoort, laat je je dus niet leiden door slechte verlangens.

25-26Wij hebben ons nieuwe leven aan de heilige Geest te danken. Laten we dus niet opscheppen over onszelf. Of elkaar jaloers maken door te zeggen hoe goed we zijn. Maar laten we leven zoals de Geest het wil.

6

Help elkaar

61Vrienden, jullie laten je leiden door de heilige Geest. Maar stel dat iemand van jullie toch iets verkeerds doet. Dan moeten jullie hem op een vriendelijke manier helpen om weer het goede te doen. Pas ook op dat je zelf geen verkeerde keuzes maakt.

2Help elkaar altijd. Dan leef je volgens de wet van Christus. 3En denk niet dat je zelf beter bent dan anderen. Want dan bedrieg je jezelf. 4-5Kijk juist kritisch naar de dingen die je doet. Misschien kun je soms trots zijn op jezelf. Laat dat dan niet aan anderen merken. Want God zal je beoordelen op je daden.

6Vrienden, zorg goed voor de mensen die jullie uitleg geven over God. Geef hun wat ze nodig hebben.

Wees goed voor iedereen

7Pas op, je kunt God niet bedriegen. Uiteindelijk geeft hij je wat je verdient. 8Als je je laat leiden door slechte verlangens, blijft er niets van je over. Maar als je je laat leiden door de heilige Geest, krijg je het eeuwige leven. 9Laten we daarom steeds het goede blijven doen, en volhouden tot de dag dat Christus terugkomt. 10Zolang we daarop wachten, moeten we dus goed zijn voor iedereen, en zeker voor andere christenen.

Slot van de brief

Laat je niet besnijden

11Ik vind deze brief erg belangrijk. Daarom schrijf ik de laatste zinnen zelf op, zoals jullie aan het handschrift kunnen zien.

12-13Sommige mensen proberen jullie te dwingen om je te laten besnijden. Ze doen dat alleen maar om een goede indruk op anderen te maken. Zelf houden ze zich niet eens aan de Joodse wet. Maar als ze vertellen dat Christus voor ons aan het kruis gestorven is, beginnen ze ook over de besnijdenis. Want ze zijn bang dat ze anders in moeilijkheden komen.

Laat God een nieuw mens van je maken

14Wij worden gered omdat onze Heer Jezus Christus voor ons aan het kruis gestorven is. Dat is het enige waarmee ik indruk wil maken. Mijn leven wordt niet meer beheerst door de dingen die bij deze wereld horen. Want mijn oude ik is met Christus aan het kruis gestorven.

15Daarom zeg ik dat de besnijdenis niet belangrijk is. Er is maar één ding belangrijk: dat God een nieuw mens van je maakt! 16Als je zo leeft, hoor je bij Gods volk. En dan zal hij medelijden met je hebben en je vrede geven.

17Jullie hebben het mij erg moeilijk gemaakt. Laat dat nooit meer gebeuren, want ik lijd al genoeg als apostel van Jezus.

18Vrienden, ik wens jullie toe dat onze Heer Jezus Christus goed voor jullie zal zijn. Amen.