Bijbel in Gewone Taal (BGT)
1

Begin van de brief

11Dit is een brief van de kerkleider, aan de gelovigen die door God zijn uitgekozen.

Ik houd veel van jullie. En niet alleen ik, maar ook alle andere christenen die de waarheid kennen. 2Wij houden van jullie, omdat de waarheid in ons is, en voor altijd bij ons zal blijven.

3God, onze Vader, en zijn Zoon Jezus Christus zullen goed voor ons zijn. Ze zullen ons helpen en ons vrede geven. Dat zal gebeuren door de waarheid en de liefde van God.

Pas op voor bedriegers

Heb elkaar lief

4Ik was heel blij toen ik ontdekte dat sommigen van jullie volgens Gods waarheid leven. Want zo doen zij wat God, onze Vader, wil.

5Nu wil ik jullie iets vragen. Ik vraag jullie om elkaar lief te hebben. Daarmee geef ik jullie geen nieuwe regel, maar een regel die we al kennen sinds we christenen zijn.

6Elkaar liefhebben betekent dat we leven volgens de regels van God. Want Gods belangrijkste regel is, dat we leven in liefde. Die regel kennen we al sinds we christenen zijn.

Er zijn veel bedriegers in de wereld

7Er zijn veel bedriegers in de wereld. Zij geloven niet dat Jezus Christus als mens op aarde gekomen is. Maar zulke mensen horen bij de grote bedrieger, de vijand van Christus.

8We hebben ons uiterste best gedaan om het eeuwige leven te krijgen dat God aan de mensen wil geven. Zorg er nu dus voor dat jullie het eeuwige leven niet verliezen! Maar zorg er juist voor dat jullie van God de hele beloning krijgen.

9We moeten blijven vasthouden aan de boodschap van Christus. Wie iets aan die boodschap verandert, hoort niet langer bij God. Maar wie eraan blijft vasthouden, die hoort bij de Vader en bij de Zoon.

Ontvang bedriegers niet in je huis

10Stel dat er iemand bij jullie komt die een andere boodschap heeft dan wij. Ontvang hem dan niet in je huis. Je mag hem zelfs niet hartelijk begroeten. 11Want als je dat wel doet, word je zelf ook schuldig aan zijn slechte daden.

Slot van de brief

12Er zijn nog veel meer dingen die ik tegen jullie wil zeggen. Maar ik doe dat liever niet in een brief. Ik hoop dat ik naar jullie toe kan komen om jullie persoonlijk te spreken. Dan zal onze vreugde volmaakt zijn.

13Jullie krijgen de groeten van de gelovigen die bij mij zijn, en die door God zijn uitgekozen.