Bijbel in Gewone Taal (BGT)
13

Paulus zal straffen als het nodig is

131-2Ik heb jullie gewaarschuwd bij mijn vorige bezoek. En nu waarschuw ik jullie opnieuw, ook al ben ik niet bij jullie. Bedenk goed: Na de waarschuwingen komt de straf. Straks zal ik voor de derde keer bij jullie komen. Dan zal ik niet meer waarschuwen, maar straffen! Dat zeg ik tegen iedereen die maar doorgaat met zondigen, en ook tegen alle anderen.

3Jullie willen toch het bewijs zien dat Christus spreekt via mij? Dat bewijs zullen jullie krijgen! Christus zal zich bij jullie niet zwak gedragen, maar hij zal via mij zijn kracht laten zien. 4Want Christus stierf wel aan het kruis omdat hij als mens zwak was, maar nu leeft hij door Gods kracht. Als apostel ben ik zwak, net zoals Christus dat was. Maar samen met Christus leef ik door Gods kracht. Dat zullen jullie wel merken als ik kom.

Paulus straft liever niet

5Vrienden, jullie moeten nu eens kritisch naar jezelf kijken! Stel jezelf deze vraag: ‘Leef ik echt als een gelovige?’ Jullie zijn er toch zeker van dat Jezus Christus in jullie allemaal aanwezig is? Nou, hij is beslist niet aanwezig in degenen die niet als gelovigen leven!

6Ik werk als apostel van Jezus Christus. Ik vertrouw erop dat jullie dat begrijpen. 7Ik bid tot God dat jullie geen slechte dingen doen. Niet omdat ik dan kan zeggen: ‘Kijk, ik ben een trouwe apostel.’ Maar omdat ik wil dat jullie het goede doen. Het liefst wil ik helemaal niet bewijzen hoe streng ik kan zijn als apostel.

8Ik doe alles voor de waarheid van het goede nieuws. Ik kan niets doen dat daarmee in strijd is. 9Als jullie goed leven, hoef ik niet streng te zijn. Als jullie sterk zijn, kan ik die zwakke Paulus blijven. Ik zou er blij om zijn! Daarom bid ik tot God dat jullie gaan leven als goede christenen.

10Ik schrijf jullie al die dingen terwijl ik niet bij jullie ben. Ik hoop van harte dat jullie luisteren. Dan hoef ik niemand te straffen als ik bij jullie kom. Want de macht die de Heer mij gegeven heeft, is niet bedoeld om jullie kwaad te doen. Ik heb die macht juist gekregen om betere christenen van jullie te maken.

Slot van de brief

11Tot slot, vrienden, wees blij, ga weer leven als goede christenen, en luister naar mijn waarschuwingen. Maak geen ruzie met elkaar, maar leef in vrede. God zal bij jullie zijn met zijn liefde en vrede. 12Groet elkaar met een heilige kus. Ik doe jullie de groeten van alle christenen die bij mij zijn.

13Ik wens jullie allemaal toe dat de Heer Jezus Christus goed voor jullie is, dat God jullie zijn liefde geeft, en dat de heilige Geest een eenheid van jullie maakt.