Bijbel in Gewone Taal (BGT)
5

Laatste adviezen

Zorg goed voor de gelovigen

51Leiders van de kerk, luister. Ook ik ben een leider van de kerk, ook ik moet lijden omdat ik een christen ben. En ook ik zal, net als jullie, bij Christus horen als hij met hemelse macht op aarde terugkomt. Luister daarom naar wat ik van jullie vraag.

2Pas goed op de mensen in jullie kerk, zoals herders op hun schapen passen. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het moet. Dat is wat God wil. Doe het niet om er rijk van te worden. Zorg voor hen omdat je het zelf graag wilt.

3God heeft je die mensen gegeven om voor te zorgen. Heers niet over hen, maar geef hun het goede voorbeeld. 4Dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt.

Maak jezelf niet belangrijk

5Dit zeg ik tegen de jongeren: Luister naar de leiders van de kerk.

En dit zeg ik tegen iedereen: Maak jezelf niet belangrijk, maar dien de ander. Want God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.

6Maak jezelf dus onbelangrijk, en vertrouw op Gods macht. Dan zal hij je in de toekomst belangrijk maken. 7Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.

Pas op voor de duivel

8De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. 9Wees sterk door je geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde manier moeten lijden.

10God is heel goed voor jullie! Hij heeft jullie uitgekozen, zodat jullie samen met Christus eeuwig zullen leven. Eerst moeten jullie nog een korte tijd lijden. Maar straks zal hij jullie sterk, machtig en krachtig maken. 11Alle macht aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Slot van de brief

12Ik heb jullie deze korte brief geschreven met de hulp van Silvanus. Hij is een betrouwbare christen.

Ik hoop dat de brief jullie moed geeft. Ik wilde jullie laten zien hoe goed God is. Daarop moeten jullie blijven vertrouwen.

13Jullie krijgen de groeten van de christenen in Rome en van mijn leerling Marcus. 14Groet elkaar met een kus, als teken van jullie liefde.

Ik wens jullie allemaal vrede toe, want jullie horen bij Christus.