Bijbel in Gewone Taal (BGT)
4

Leef zoals God het wil

41Christus heeft tijdens zijn leven op aarde veel geleden. Wees bereid om ook te lijden. Want als je lijdt, laat je je zonden achter je. 2Dan beheersen slechte verlangens je niet langer. Dan kun je voortaan leven zoals God het wil.

3Jullie hebben lang genoeg meegedaan met alles wat de ongelovigen graag doen: Jullie vereerden afschuwelijke afgoden. Jullie lieten je verleiden tot verboden seks. Jullie dronken te veel, en hielden van wilde feesten met veel drank.

4De ongelovigen vinden het vreemd dat jullie nu niet meer meedoen met hun slechte gedrag. En daarom vertellen ze slechte dingen over jullie. 5Maar God zal hun daden beoordelen. Want hij komt om recht te spreken over iedereen, over de levenden en de doden. 6Daarom is het goede nieuws ook aan de doden verteld. Want ook over hun leven zal God oordelen. Als ze gaan geloven in het goede nieuws, kunnen ze toch nog gered worden.

Wees dienaren van elkaar

7Het einde van de wereld is dichtbij. Wees dus verstandig en denk na over wat je doet. Dan kun je tot God bidden. 8Het allerbelangrijkste is nu dat jullie veel van elkaar houden. Want door liefde kun je elkaar veel fouten vergeven. 9Ontvang elkaar ook hartelijk in je huis, zonder te klagen.

10Jullie moeten elkaar helpen. God zal ervoor zorgen dat jullie dat kunnen. Want hij heeft aan ieder van jullie een bijzondere kracht gegeven, die je goed moet gebruiken. 11Als je spreekt, spreek dan woorden van God. En als je mensen helpt, doe dat dan vanuit de kracht die God je geeft.

Zo krijgt God op allerlei manieren eer. Want dankzij Jezus Christus kunnen jullie doen wat God wil. Alle eer en macht aan Jezus Christus, voor altijd en eeuwig! Amen.

Lijden omdat je christen bent

12Vrienden, wees niet verbaasd dat jullie als christenen moeten lijden. Wat er met jullie gebeurt, is niet vreemd. Het is een test voor jullie geloof. 13Wees blij als je lijdt, want Christus heeft ook moeten lijden. Door het lijden horen jullie bij hem. En op de dag dat hij met hemelse macht op aarde terugkeert, zullen jullie juichen van blijdschap.

14Als je beledigd wordt omdat je een christen bent, ben je een gelukkig mens. Want het betekent dat de machtige Geest van God in je is.

15Zorg ervoor dat je niet moet lijden omdat je een moordenaar bent, of een dief, of een misdadiger, of een ruziezoeker. 16Maar als je moet lijden omdat je een christen bent, schaam je dan niet. Je moet God dan juist eren om wat er met je gebeurt.

God oordeelt eerst over de christenen

17De tijd dat God gaat rechtspreken over de mensen, is gekomen. Bedenk dat goed. Voor Gods eigen mensen, voor ons dus, is die tijd al begonnen. God laat ons lijden. Maar het lijden van de ongelovigen zal straks nog veel erger zijn. 18Want in de heilige boeken staat: «Als goede mensen al bijna niet gered kunnen worden, hoe zal het dan aflopen met slechte mensen?»

19Blijf daarom goede dingen doen, ook al laat God je nu lijden. Vertrouw op hem, want hij heeft je gemaakt.

5

Laatste adviezen

Zorg goed voor de gelovigen

51Leiders van de kerk, luister. Ook ik ben een leider van de kerk, ook ik moet lijden omdat ik een christen ben. En ook ik zal, net als jullie, bij Christus horen als hij met hemelse macht op aarde terugkomt. Luister daarom naar wat ik van jullie vraag.

2Pas goed op de mensen in jullie kerk, zoals herders op hun schapen passen. Zorg voor hen. Doe dat vanuit jezelf, en niet omdat het moet. Dat is wat God wil. Doe het niet om er rijk van te worden. Zorg voor hen omdat je het zelf graag wilt.

3God heeft je die mensen gegeven om voor te zorgen. Heers niet over hen, maar geef hun het goede voorbeeld. 4Dan zul je het eeuwige leven krijgen als Jezus Christus terugkomt.

Maak jezelf niet belangrijk

5Dit zeg ik tegen de jongeren: Luister naar de leiders van de kerk.

En dit zeg ik tegen iedereen: Maak jezelf niet belangrijk, maar dien de ander. Want God straft mensen die zichzelf belangrijker vinden dan anderen. Maar hij is goed voor mensen die zichzelf onbelangrijk vinden.

6Maak jezelf dus onbelangrijk, en vertrouw op Gods macht. Dan zal hij je in de toekomst belangrijk maken. 7Vertrouw op hem als het leven zwaar is, want hij zal voor je zorgen.

Pas op voor de duivel

8De duivel is jullie vijand. Hij zoekt altijd iemand die hij kan vernietigen. Hij is op jacht, als een brullende leeuw. Wees dus verstandig en let goed op. 9Wees sterk door je geloof en verzet je tegen de duivel. Bedenk dat overal in de wereld christenen op dezelfde manier moeten lijden.

10God is heel goed voor jullie! Hij heeft jullie uitgekozen, zodat jullie samen met Christus eeuwig zullen leven. Eerst moeten jullie nog een korte tijd lijden. Maar straks zal hij jullie sterk, machtig en krachtig maken. 11Alle macht aan God, voor altijd en eeuwig! Amen.

Slot van de brief

12Ik heb jullie deze korte brief geschreven met de hulp van Silvanus. Hij is een betrouwbare christen.

Ik hoop dat de brief jullie moed geeft. Ik wilde jullie laten zien hoe goed God is. Daarop moeten jullie blijven vertrouwen.

13Jullie krijgen de groeten van de christenen in Rome en van mijn leerling Marcus. 14Groet elkaar met een kus, als teken van jullie liefde.

Ik wens jullie allemaal vrede toe, want jullie horen bij Christus.