Bijbel in Gewone Taal (BGT)
7

Het huwelijk

Het is goed om getrouwd te zijn

71Jullie hebben mij ook een brief geschreven. Jullie schrijven: ‘Het is het beste als mensen niet getrouwd zijn en geen seks hebben.’ 2Maar ik zeg: Nee, het is beter dat mensen wel getrouwd zijn. Anders gaan ze misschien verlangen naar verboden seks.

3Een man moet zijn lichaam aan zijn vrouw geven. Daar heeft zij recht op. En een vrouw moet haar lichaam aan haar man geven. Daar heeft hij recht op. 4Want een vrouw is niet de baas over haar eigen lichaam. Haar man is daar de baas over. En een man is niet de baas over zijn eigen lichaam. Zijn vrouw is daar de baas over.

5-6Mensen die getrouwd zijn, moeten dus gewoon met elkaar naar bed gaan. Een man en een vrouw mogen wel afspreken om een tijdje niet met elkaar te slapen, zodat ze meer tijd hebben om te bidden. Let op: ik zeg dat dat mag, niet dat het moet. Ook moeten ze het er allebei mee eens zijn. En bovendien moeten ze daarna weer gewoon met elkaar naar bed gaan. Anders gaan ze verlangen naar verboden seks, en dan lukt het Satan misschien om hen te laten zondigen.

7Ik zou wel willen dat iedereen net zo was als ik, namelijk niet getrouwd. Maar dat ik dat kan volhouden, is een bijzonder geschenk dat ik van God gekregen heb. Andere mensen hebben weer andere geschenken van God gekregen.

Trouw liever niet opnieuw

8Verder zeg ik: Als je man of vrouw gestorven is, kun je beter alleen blijven. 9Maar als je dat niet kunt volhouden, moet je maar opnieuw trouwen. Want je kunt beter trouwen dan dat je voortdurend leeft met een heftig verlangen naar seks.

Het is niet goed om te scheiden

10-11Ook voor mensen die getrouwd zijn, heb ik regels. Die regels zijn trouwens niet van mij, maar komen van de Heer zelf. Luister goed: Een man mag niet scheiden van zijn vrouw. En een vrouw mag niet scheiden van haar man.

Maar stel dat een vrouw toch scheidt van haar man. Dan mag ze niet opnieuw trouwen, maar ze mag het wel weer goedmaken met haar man.

Een huwelijk met een ongelovige

12Dan is er nog een regel. Die komt niet van de Heer, maar die is van mijzelf. Luister, mannen: als je vrouw ongelovig is, maar ze wil graag bij je blijven, dan moet je niet van haar scheiden. 13En luister, vrouwen: als je man ongelovig is, maar hij wil graag bij je blijven, dan moet je niet van hem scheiden. 14Want ook jullie mannen en vrouwen horen bij God, omdat ze met jullie getrouwd zijn. Jullie kinderen horen toch ook bij God? 15-16God wil dat jullie in vrede met elkaar leven. En misschien gaan jullie mannen of vrouwen door jullie nog wel geloven, en worden ze door God gered. Maar als je ongelovige man of vrouw niet bij je wil blijven, kun je maar beter scheiden. Je bent dan niet verplicht om getrouwd te blijven.

Blijf wat je was

17Ieder mens heeft zijn plaats in deze wereld van God gekregen. Je moet dat niet willen veranderen. Nee, blijf wat je was toen God je uitkoos! Die opdracht geef ik aan alle christenen in de hele wereld.

18Als je besneden was toen God je uitkoos, moet je dat zo laten. En als je niet besneden was toen God je uitkoos, moet je dat ook zo laten. 19Want het is niet belangrijk of je besneden bent of niet. Het is alleen belangrijk dat je je houdt aan Gods regels.

20Blijf wat je was toen God je uitkoos! 21Als je een slaaf was, maak je daar dan niet druk om. Maar als je de kans krijgt om vrij te komen, moet je dat natuurlijk doen. 22Trouwens, een slaaf die in Christus gaat geloven, is eigenlijk vrij. Want christenen zijn vrije mensen. En andersom: iemand die vrij is en in Christus gaat geloven, is eigenlijk een slaaf. Want hij komt in dienst van Christus. 23Christus heeft jullie namelijk gekocht, jullie zijn van hem. Laat je leven dan niet beheersen door dingen die mensen belangrijk vinden.

24Dus, vrienden, jullie moeten blijven wat jullie waren toen God jullie uitkoos! Dat is wat God van jullie vraagt.

Vaak is het beter om niet te trouwen

25Voor jonge mensen die nog niet getrouwd zijn, heb ik geen regels van de Heer. Ik geef alleen een advies. Maar jullie kunnen me vertrouwen, want ik ben Gods dienaar. 26Ik denk dat het voor jonge mensen beter is om ongetrouwd te blijven. Want ze hebben al genoeg zorgen in deze tijd vol ellende en moeilijkheden.

27Als je al afgesproken hebt om met een meisje te trouwen, dan moet je je aan die afspraak houden. Maar als je nog niemand hebt om mee te trouwen, zoek dan geen vrouw. 28Als je toch trouwt, doe je niets verkeerds. Ook een meisje dat trouwt, doet niets verkeerds. Maar mensen die trouwen, krijgen veel extra zorgen in dit leven. En daarom zeg ik dat jonge mensen maar beter niet kunnen trouwen.

29-30Vrienden, ik bedoel dit: Onze wereld zal niet lang meer bestaan. Binnenkort komt er een einde aan het aardse leven, aan onze huwelijken, onze feesten en onze droevige momenten. En we moeten ook afscheid nemen van al onze bezittingen. Houd daar nu al rekening mee!

31Ja, denk er in je leven steeds aan dat alles in deze wereld voorbijgaat. Want de hele wereld, zoals wij die kennen, zal binnenkort verdwijnen.

Een huwelijk geeft extra zorgen

32Ik wil vooral dat jullie in deze tijd geen extra zorgen hebben.

Een man die niet getrouwd is, kan zich de hele dag bezighouden met het geloof. Hij heeft alle tijd om te doen wat de Heer graag wil. 33-34Maar een man die getrouwd is, heeft niet alle tijd om zich bezig te houden met het geloof. Hij moet zich ook bezighouden met de dingen van deze wereld. Want hij denkt ook aan wat zijn vrouw graag wil. Hij moet zijn aandacht verdelen.

Een vrouw die niet getrouwd is, kan zich de hele dag bezighouden met het geloof. Zij wil met haar lichaam en haar geest helemaal voor God leven. Maar een vrouw die getrouwd is, moet zich ook bezighouden met de dingen van deze wereld. Want zij denkt ook aan wat haar man graag wil.

35Ik zeg die dingen alleen maar om jullie te helpen. Ik verbied jullie niets. Natuurlijk mogen jullie trouwen als jullie dat willen. Maar ik zeg hier wat voor jullie het beste is. Ik wil het liefst dat jullie dag en nacht de Heer dienen. Zonder dat jullie bezig hoeven te zijn met de dingen van deze wereld.

Het is beter om niet te trouwen

36Stel dat iemand verloofd is met een meisje. Als hij zich niet kan inhouden en bang is dat hij haar zwanger maakt, dan moeten ze gewoon met elkaar trouwen. Hij doet dan niets verkeerds. 37Maar stel dat hij zich wel kan inhouden, en zeker weet dat hij niet met zijn vriendin naar bed zal gaan. Dan is er niets dat hem dwingt om met haar te trouwen. In dat geval kan hij beter ongetrouwd blijven.

38Daarom zeg ik: Als iemand trouwt, is dat goed. Maar als iemand niet trouwt, is dat beter.

Trouw liever niet opnieuw

39Een vrouw moet bij haar man blijven zolang hij leeft. Maar als haar man sterft, is ze vrij. Dan mag ze trouwen met wie ze maar wil, als ze maar trouw blijft aan de Heer. 40Maar ze is volgens mij gelukkiger als ze niet opnieuw trouwt.

Ook dat is alleen maar een advies. Maar wel een advies van iemand die de Geest van God gekregen heeft.