Bijbel in Gewone Taal (BGT)
11

111Leef net zoals ik! Want ik leef net zoals Christus.

Regels voor goed gedrag

Gedraag je zoals het hoort

2Ik vind het heel goed dat jullie altijd aan mijn woorden denken. En dat jullie je gedragen zoals ik het jullie geleerd heb. 3Maar nu wil ik jullie nog iets duidelijk maken: zoals Christus leeft tot eer van God, zo moet een man leven tot eer van Christus, en een vrouw tot eer van haar man.

4Als een man in de kerk hardop bidt of een boodschap van God vertelt, dan mag hij niets op zijn hoofd hebben. Want anders gedraagt hij zich niet zoals het hoort, en zo beledigt hij Christus. 5Maar luister! Als een vrouw in de kerk hardop bidt of een boodschap van God vertelt, moet zij juist wel iets op haar hoofd hebben. Anders gedraagt ze zich niet zoals het hoort, en zo beledigt ze haar man. Dat is net zo erg als een vrouw die zich helemaal kaal laat scheren!

6Het is een grote schande als vrouwen hun haar helemaal laten afscheren. Maar het is net zo erg als een vrouw spreekt zonder iets op haar hoofd te hebben. Een vrouw die hardop bidt of een boodschap van God vertelt, moet iets op haar hoofd hebben!

Een vrouw leeft tot eer van haar man

7Als een man spreekt, mag hij niets op zijn hoofd hebben. Want een man lijkt op God. En alles wat hij doet, moet tot eer van God zijn. Maar een vrouw moet juist alles doen tot eer van haar man. 8Want God heeft de vrouw gemaakt van een rib van de man, niet andersom. 9En God maakte de vrouw voor de man, niet andersom.

10Als vrouwen spreken in de kerk, moeten ze ervoor zorgen dat hun haar bedekt blijft. Want de engelen kijken toe!

Bidden met bedekt hoofd

11Christenen mogen zich niet gedragen alsof er geen verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. 12Want God heeft mannen en vrouwen hun eigen plek gegeven. De vrouw is gemaakt van een rib van de man, en een man komt uit de buik van een vrouw. En al het leven komt van God.

13Wat vinden jullie trouwens zelf? Vinden jullie het netjes als een vrouw haar hoofd niet bedekt als ze hardop bidt? Nee toch?

14Jullie weten dat het niet normaal is als een man lang haar heeft. Niemand heeft respect voor een man met lang haar. 15Maar voor een vrouw is het juist normaal om lang haar te hebben. Zo heeft iedereen respect voor haar. God heeft vrouwen dat lange haar gegeven om daarmee hun hoofd te bedekken. En daarom moeten vrouwen die spreken in de kerk, zelf ook iets op hun hoofd doen.

16Misschien vinden sommigen van jullie dat allemaal onzin. Maar die mensen zijn dan wel erg eigenwijs. Want overal hebben vrouwen iets op hun hoofd als ze spreken in de kerk. Dat is de gewoonte hier bij mij en bij alle andere christenen.

Bij elkaar komen tot eer van de Heer

17Er is nog iets dat ik wil zeggen. Als jullie in de kerk bij elkaar komen, gedragen jullie je helemaal verkeerd. Daardoor zou het wel eens slecht met jullie kunnen aflopen.

18Als jullie bij elkaar komen, doet iedereen waar hij zelf zin in heeft. Jullie vormen dan geen eenheid. Dat is tenminste wat ik over jullie gehoord heb, en dat zal zeker voor een deel waar zijn. 19Verschillen tussen jullie zullen er natuurlijk altijd zijn. Die verschillen zijn er om te zien wie van jullie echte christenen zijn.

20Als jullie bij elkaar komen, dan eten jullie met elkaar. Maar dat is beslist geen maaltijd tot eer van de Heer! 21Want jullie zorgen er eerst voor dat je zelf genoeg te eten en te drinken hebt. Maar dan blijft er niets over voor anderen. Dus als de één al dronken is, heeft de ander nog steeds honger.

22Wat moet ik daarvan zeggen? Dat jullie uitstekende christenen zijn? Nee, natuurlijk niet! Als iemand zich vol wil eten en drinken, moet hij dat thuis maar doen! Hebben jullie dan geen enkel respect voor andere christenen? Hoe durven jullie anderen die niets te eten hebben, zo te behandelen?

De paasmaaltijd van Jezus

23Ik heb jullie al eens verteld over de nacht waarin onze Heer Jezus Christus gevangen werd genomen. Ik heb het van de Heer zelf gehoord.

’s Avonds bij de maaltijd pakte Jezus een brood. 24Hij dankte God, en hij brak het brood in stukken. En hij zei tegen zijn leerlingen: ‘Kijk, dit is mijn lichaam. Ik zal sterven voor jullie. Herhaal deze maaltijd steeds opnieuw om aan mij te blijven denken.’

25Na het eten pakte Jezus een beker wijn. Hij zei: ‘Mijn bloed zal vloeien. Maar daardoor zullen jullie gered worden. Dat heeft God beloofd. Deze beker is daarvan het teken. Drink steeds opnieuw uit deze beker om aan mij te blijven denken.’

26Dat is dus de manier waarop jullie met elkaar brood moeten eten en wijn moeten drinken. Want daarmee laten jullie zien dat de Heer voor ons gestorven is. En dat moeten jullie blijven doen totdat de Heer terugkomt.

Samen eten met respect voor elkaar

27Als je eet van het brood en drinkt uit de beker, doe dat dan met respect voor de andere gelovigen. Anders is de maaltijd niet tot eer van de Heer. En dan maak je alles wat de Heer voor ons gedaan heeft, belachelijk.

28Kijk dus eerst kritisch naar jezelf! Ga pas daarna samen met anderen de maaltijd vieren tot eer van de Heer. 29Want mensen die tijdens de maaltijd geen enkel respect voor andere gelovigen hebben, worden door God gestraft. 30Daarom zijn er bij jullie zo veel mensen ziek en zwak. Er zijn bij jullie zelfs al veel mensen gestorven!

31Als wij kritisch naar onszelf zouden kijken, zou de Heer ons niet hoeven te straffen. 32Maar als de Heer ons straft, is dat om ons iets te leren. Hij wil dat we beter gaan leven. Want hij wil niet dat christenen later dezelfde straf zullen krijgen als de mensen van deze wereld.

33Vrienden, als jullie bij elkaar komen om samen te eten, wacht dan op elkaar! 34Als je niet wilt wachten, omdat je honger hebt, kun je beter thuis eten. Anders maken jullie de christelijke maaltijd belachelijk, en dan zal God jullie straffen.

Verder zijn er nog een paar andere dingen die jullie moeten doen. Maar die zal ik vertellen als ik bij jullie ben.