10 troostvolle Bijbelteksten

Geloven in God betekent niet dat het je altijd voor de wind zal gaan in dit leven. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met verlies, tegenslag of teleurstelling. Maar hoe ga je daarmee om? Dát is waar God in jouw leven een verschil wil maken.

1. God beschermt je

Zoek je veiligheid en zekerheid? Richt je op Hem. God wijkt niet van je zijde.

Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met Hem aan mijn zijde wankel ik niet.
Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.

Psalm 16:8-9

2. God verlaat je niet

Voel je je alleen? Of zie je ergens tegenop? God is altijd bij je. Hij gaat met je mee.

Wees vastberaden en standvastig. Wees niet bang en laat u niet afschrikken, want het is de HEER, uw God, die met u meegaat. Hij zal niet van uw zijde wijken en u niet verlaten.

Deuteronomium 31:6

3. God vult je met zijn liefde

Lijkt je situatie hopeloos? Er is hoop door Gods liefde.

… we weten dat ellende tot volharding leidt, volharding tot betrouwbaarheid, en betrouwbaarheid tot hoop. Deze hoop zal niet worden beschaamd, omdat Gods liefde in ons hart is uitgegoten door de heilige Geest, die ons gegeven is.

Romeinen 5:3b-5

4. God geeft je moed

Heb je moeite om de juiste weg te vinden? God leidt je door het donkerste dal.

Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want U bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

Psalm 23:4

5. God steunt je met zijn sterke hand

Weet je niet of je wel overeind kunt blijven? God helpt je. Hij steunt je met zijn sterke hand.

U was het schild dat mij redde,
uw rechterhand ondersteunde mij,
uw woord maakte mij sterk,
U baande de weg voor mijn voeten,
ik wankelde niet.

Psalm 18:36-37

6. Jezus overwint

Heb je het gevoel dat je de strijd verliest? Jezus overwint voor jou!

Ik heb dit gezegd opdat jullie vrede vinden bij Mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld, maar houd moed: Ik heb de wereld overwonnen.

Johannes 16:33

7. God geeft vreugde

Heb je verdriet? Weet dat de echte vreugde nog moet komen.

Jullie hebben nu verdriet, maar Ik zal jullie terugzien, en dan zul je blij zijn, en niemand zal jullie je vreugde afnemen.

Johannes 16:22

8. God maakt sterk en krachtig

Ben je bang dat je niet sterk genoeg bent? God geeft je kracht. Hij wil je laten delen in zijn glorie.

Maar al moet u nog korte tijd lijden, God, de bron van alle genade, die u geroepen heeft om in Christus deel te krijgen aan zijn eeuwige luister, Hij zal u sterk en krachtig maken, zodat u staande zult blijven en niet zult wankelen.

1 Petrus 5:10

9. God is er altijd bij

Verlang je ernaar om dicht bij God te zijn? Volgens de dichter van Psalm 139 ben je dat altijd, waar je ook bent en wat je ook doet!

HEER, U kent mij, U doorgrondt mij,
U weet het als ik zit of sta,
U doorziet van verre mijn gedachten
Ga ik op weg of rust ik uit, U merkt het op,
met al mijn wegen bent U vertrouwd.

Psalm 139:1-3

10. God droogt je tranen

Zie je de toekomst somber in? Ook al merk je het nu misschien nog niet, God werkt onvermoeibaar door aan zijn grote plan.

Ik hoorde een luide stem vanaf de troon, die uitriep: ‘Gods woonplaats is onder de mensen, Hij zal bij hen wonen. Zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’

Openbaring 21:3-4
Dit bericht is geplaatst op donderdag 26 januari 2023