Artikel

Matteüs: auteur en datering

Het is niet bekend wie het evangelie volgens Matteüs heeft geschreven. Het boek kreeg zijn huidige vorm in de periode tussen 80 en 90 na Christus.

Auteur

Hoewel het boek gewoonlijk ‘Het evangelie volgens Matteüs’ genoemd wordt, vermeldt de schrijver zijn eigen naam niet.
Vanaf het eind van de tweede eeuw na Christus wordt het evangelie toegeschreven aan Matteüs en wordt zijn naam in de handschriften genoteerd. Op grond van Matteüs 9:9 en Matteüs 10:3 wordt van hem gezegd dat hij een tollenaar was, en later een van Jezus’ leerlingen. 

Datering

Het boek wordt over het algemeen rond 80-90 na Christus gedateerd. Het is in ieder geval jonger dan Het evangelie volgens Marcus.
Vaak wordt Syrië, en in het bijzonder de stad Antiochië, genoemd als de plaats van herkomst.