Verdiep je in… Het Onzevader

‘Onze Vader in de hemel…’ – dagelijks spreken miljoenen christenen dit gebed uit dat Jezus leerde aan Zijn discipelen, en daarmee ook aan ons.

Het Onze Vader (Paternoster) is het bekendste gebed uit de christelijke traditie. Heb je je wel eens afgevraagd wat de betekenis achter de woorden is? Hoe vaak heb je het zelf al gebeden?

Verdiep je met dit leesplan in het gebed dat Jezus aan zijn leerlingen leerde. Gegarandeerd dat je het nooit meer gedachteloos opzegt!

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.
Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.
En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad.
Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, in eeuwigheid.

Amen.
Mattheus 6:9-13