De toren van Babylon

Babylon doet niet alleen denken aan de Babylonische ballingschap, maar ook aan het verhaal van de toren van Babel uit Genesis 11:1-9 (Babel is een andere naam voor Babylon). Met dat verhaal in gedachten schrijft Johannes over de zonden van Babylon, die tot aan de hemel reiken, net als de toren van Babel tot aan de hemel reikte. Zoals er een straf op de bouw van de toren van Babel volgde, zo volgt er ook een straf op de torenhoge zonden van Rome, het Babylon van Johannes’ tijd.

Mij zal niets gebeuren, denkt Babylon. Juist daarom toont God zijn macht door zijn straffen. Waar zie jij in jouw omgeving uitingen van hoogmoed?