De zonden van Babylon

Het beeld van een stad als een vrouw die niet trouw is aan één man komt vaker voor in het Oude Testament. Daar gaat het dan om Israël, dat God niet trouw is. In dit verhaal gaat het niet om Israël, maar heeft de vrouw een naam met een geheime betekenis. Ze heet Babylon, wat de hoofdstad was van het Babylonische rijk dat Juda wegvoerde in ballingschap. Die naam staat voor Rome, de hoofdstad van het Romeinse rijk, dat op het moment van schrijven aan de macht is. De stad wordt omschreven als de moeder van alles wat slecht is in de wereld. Rome, de beroemde en machtige stad, van waaruit de keizer de vrede bewaart in het Romeinse rijk, is voor Johannes precies het omgekeerde: niet de bron van vrede, maar de bron van gruwel.

Welke gebeurtenis, situatie of plaats zou Johannes vandaag de dag radicaal anders omschrijven dan wij gewend zijn?