Open deur

Bijbeltekst(en)

Johannes ziet een deur naar de hemel openstaan. De troon is omringd door de prachtigste kleuren, en er is zelfs een regenboog te zien! De regenboog verwijst naar het verhaal van Noach (Genesis 9), waarin God een nieuw begin maakt met de aarde. God deed toen een belofte aan mens en dier om de wereld nooit meer door water te vernietigen. Ook nu wordt duidelijk dat de wereld bestaat omdat God de Schepper ervan is en omdat Hij wil dat de wereld er is. Alles is er door Hem. De dieren eren en prijzen God, en de leiders knielen voor Hem. Het is duidelijk dat God alle eer toekomt, van de gehele schepping.

Misschien heb je zelf ook wel een beeld van de hemel. Lijkt het op wat Johannes beschrijft?