NBG Bijbelleesrooster 2022

Al decennialang biedt het NBG een leesrooster aan ter aanvulling op het Oecumenisch leesrooster, zoals dat in veel kerk gelezen wordt. In 2022 staat daarbij vooral het evangelie naar Lucas centraal. In de eerste maanden ligt dit jaar ook het Johannesevangelie open.

Het Lucasevangelie is het enige nieuwtestamentische boek waarin de profeet Elisa genoemd wordt. In een uitspraak die zijn eigen dorpsgenoten als aanstootgevend ervaren, zet Jezus de grenzen open: ‘In de tijd van de profeet Elisa waren er veel mensen in Israël die leden aan huidvraat. Toch werd niemand van hen gereinigd, maar wel de Syriër Naäman’ (Lucas 4:27). Die Elisaverhalen uit het boek 2 Koningen komen in het najaar uitgebreid aan de orde. Om ze in hun verband te kunnen plaatsen wordt voorafgaand, al vanaf de zomer, ook het hele eerste Koningenboek gelezen.

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap wordt jaarlijks samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk.

Download Bijbelleesrooster 2022

Afleveringen