Kolossenzen

De schrijver van de brief aan de Kolossenzen zegt tegen de christenen in Kolosse dat Jezus voldoende is. Extra regels zijn niet nodig. In onze tijd zijn de woorden in de brief aan de Kolossenzen daarom ook nuttig. Soms vraag je je af: Welke regels zijn nuttig, en welke regels zijn overbodig? Welke regels komen van God en welke van mensen?

Klik hier voor een inleiding op de brief aan de Kolossenzen

Lengte: 9 dagen
Dagelijkse leestijd: 5-10 minuten