Regenboog

Misschien herinner je je nog de ‘Er is hoop’-vlag met het symbool van de regenboog. Naast het anker is ook de regenboog een symbool voor hoop. God geeft het teken van de regenboog na een afschuwelijke periode. De hele aarde is vernietigd, omdat er geen goede mensen meer waren. God besloot het goede te redden middels een boot met enkele mensen en dieren. Als er een nieuw begin wordt gemaakt, danken de mensen God. En God belooft: dit zal nooit meer gebeuren. Hij maakt een nieuwe afspraak met de mensen en al wat leeft op de aarde. Hij zegt: elke keer als de regenboog te zien is, denk Ik aan deze afspraak. De regenboog laat zien dat God nooit loslaat wat zijn hand eenmaal begon.

Als je weer een regenboog ziet, denk dan aan Gods belofte van hoop voor heel de aarde!