Anker

Bijbeltekst(en)

De schrijver van de brief aan de Hebreeën gebruikt hier het anker als symbool voor hoop. Een anker zorgt ervoor dat een schip vastligt. Ook als er stormen komen, ligt het schip veilig door het anker. Onze hoop is ons anker. Het zorgt ervoor dat onze ziel op Gods redding gericht blijft, ook als de omstandigheden in ons leven moeilijk zijn. Door wat Jezus heeft gedaan, is er hoop voor ons. Deze hoop is als vertrouwen, niet een hoop in de zin van: ‘ik hoop maar dat…’. Deze hoop is verankerd – we mogen erop vertrouwen dat het goed komt. Omdat Jezus ons is voorgegaan naar het heilige der heilige, mogen wij uitzien naar wat voor ons ligt: dicht bij God zijn.

Ervaar je stormen in je leven op dit moment? Waar heb jij je anker uitgegooid?