Gastvrijheid: een opdracht

In het Oude Testament komen we gastvrijheid volop tegen. Het wordt als vanzelfsprekend gezien. Ook in het Nieuwe Testament is gastvrij zijn een opdracht, al was het maar vanwege de praktische reden dat reizen vaak lang duurden en je onderweg aangewezen was op de goedheid van anderen. Gastvrijheid maakte het bijvoorbeeld mogelijk dat rondreizende christenen zoals Paulus hun evangelisatiewerk konden doen. De lezers van de Romeinenbrief worden aangespoord om elkaar lief te hebben en elkaar als leden van één lichaam te zien. En vanuit die liefde is het belangrijk gastvrij te zijn naar andere gelovigen. Gastvrijheid blijkt een logisch gevolg van liefde en goeddoen te zijn. Een Schotse uitdrukking luidt: ‘Je bent pas echt arm, als je iemand niet gastvrij welkom kunt heten.’

Wat zie jij als gastvrij zijn en hoe probeer je dit in jouw leven invulling te geven?

Zijn er ook mensen die je liever niet gastvrij wil ontvangen, en waarom?