Dag 9

De psalmist schetst een gebeurtenis die zo indrukwekkend is geweest dat zelfs de natuur ervan in de war raakte. Onbeweeglijke bergen sprongen op van verbijstering. De zee, die altijd naar de kust stroomt, vluchtte een andere kant op. Wat kan dit geweest zijn?

Het was het ingrijpen van God voor zijn volk toen Hij de Israëlieten bevrijdde uit Egypte en naar hun land bracht. De macht waarmee Hij dit ten uitvoer bracht, was zo overweldigend dat de natuur zich eraan onderwierp: de zee uit vers 3 en 5 is de Rietzee, waarvan het water terugweek zodat de Israëlieten erdoorheen konden trekken (Exodus 14:21). De bergen staan voor de Sinai, die schudde en beefde toen God verscheen (Exodus 19:18). De wonderen die God destijds deed, tonen zijn grootheid en de liefde voor zijn volk.

Toen de Israëlieten in hun eigen land gingen wonen, werd dat hun ‘heiligdom’ (vers 2): niet zomaar een land, maar ‘een koninkrijk van priesters’ (Exodus 19:6), waar de inwoners God dienen. Een plek waar God aanwezig is, en te midden van zijn volk woont (Leviticus 26:11-12).

De aarde danst, de heuvels huppelen – wat doe jij als je onder de indruk bent van God?