Feest van bevrijding – Veertigdagentijd

Leesplan voor de veertigdagentijd

Tijdens de veertigdagentijd leven christenen over de hele wereld toe naar Pasen. Het is een tijd van bezinning en inkeer, waarin we stilstaan bij het lijden in de wereld. Voor veel mensen is het ook een tijd waarin ze vasten en op een sobere manier leven. De veertigdagentijd loopt uit op het hoogtepunt van Pasen, het feest van bevrijding, de dag waarop Jezus opstond uit de dood. Je zou deze periode kunnen vergelijken met een moeizame reis die uiteindelijk leidt naar een prachtige bestemming.

Feest van bevrijding

‘Bevrijding’ – wat roept dat woord bij je op? Misschien heeft het voor jou dit jaar wel extra betekenis gekregen. Door de aanhoudende crisis is vrijheid minder vanzelfsprekend geworden, en in sommige situaties zelfs een beladen begrip. Dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, wisten de Bijbelse auteurs maar al te goed. Of het nu de omstandigheden waren of geestelijke tegenstand – ook in hun tijd kon de weg naar bevrijding lang en soms moeizaam zijn. Toch hielden ze vast aan Gods belofte dat Hij naar mensen omziet (Exodus 3:7), en talloze Bijbelteksten getuigen van hun vreugde over de ervaring dat Hij die belofte keer op keer waarmaakt. Met dit leesplan voor de veertigdagentijd ga je samen met de Israëlieten op weg van het land van slavernij naar het beloofde land. En samen met de eerste volgelingen van Jezus ontdek je vervolgens een leven als vrije burgers van Gods koninkrijk.

In dit leesplan voor de veertigdagentijd volg je de Israëlieten die door God uit Egypte zijn bevrijd en op reis gaan naar het beloofde land. Daarna lees je teksten uit het Nieuwe Testament die bij dit onderwerp aansluiten en er in veel gevallen een nieuwe betekenislaag aan geven. Vanaf Witte Donderdag lees je teksten uit het Lucas-evangelie rondom het sterven en de opstanding van Jezus.

Elke dag lees je een Bijbeltekst, een uitleg en je krijgt een vraag om mee aan de slag te gaan. Zo leef je bewust toe naar Pasen!

Afleveringen