22 april - God is vergevend

Wie bij Jezus hoort, wandelt in het licht. Daar is geen plaats voor duistere, voor slechte zaken. Een christen doet dus de goede dingen, hij houdt zich aan de geboden van God. Johannes licht toe welke geboden dit zijn: de ander liefhebben als jezelf en God boven alles. Wie werkelijk liefheeft, kan haast niet meer zondigen. Liefde drijft als het ware slechte daden en gedachten uit. Wie zo leeft, treedt in de voetsporen van Jezus. En mochten we toch fouten maken, dan is er vergeving mogelijk dankzij Jezus.

Wat zie je als goede en als slechte daden? En op welke manier laat jij je liefde aan anderen zien?