10 april - Rechtvaardig

Vandaag lezen we een tekst vol hoop en geloof over wie God is en wat Hij doet. God geeft redding, beschermt, geeft vrede, Hij baant de weg. Hij vernedert wie hoogmoedig is, Hij is rechtvaardig en zijn oordeel is goed. Gods oordeel zorgt ervoor dat mensen gerechtigheid leren en God zullen erkennen als God. Er wordt naar dit oordeel uitgezien, want het komt van een goede God. Ook nu verlangen veel mensen die dagelijks te maken krijgen met onderdrukking of uitbuiting naar Gods recht en oordeel. Want God belooft redding en vrede.

Herken je wat er geschreven wordt in vers 8? Verlang je naar God en hoe probeer je goed te leven?