30 maart - Getuigenissen in juichstemming

Bijbeltekst(en)

Twee dagen geleden lazen we over juichende mensen bij Jezus’ intocht in Jeruzalem. Ze riepen: ‘Gezegend hij die komt in de naam van de Heer’ (Marcus 11:9) en zwaaiden met takken. Ook in deze psalm lezen we over mensen die juichen en zwaaien met takken (vers 26-27).
De psalm is een lied om God te danken voor zijn hulp in nood in algemene zin, maar je kunt in de verzen 5-21 en 27 ook een korte samenvatting van de geschiedenis van Israël lezen. En deze week staan we stil bij de manier waarop God door Jezus zijn hulp aan alle mensen bood.

Voor wat of wie heb jij wel eens staan juichen? Waarom?