20 februari - Gelijkwaardig

Bijbeltekst(en)

Deze tekst levert nogal eens discussie op over de rolverdeling in het huwelijk. Maar wie oppervlakkig leest, gaat voorbij aan de diepere betekenis van deze tekst. Namelijk dat iedereen de opdracht heeft om de ander te dienen. De schrijver geeft heel praktische adviezen over waar christenen zich mee moeten bezighouden. Iedereen kan leven zoals God het wil. De opdracht om goed te doen door lief te hebben en vriendelijk te zijn geldt voor élke christen: man, vrouw, vrije of slaaf. Als christenen zo leven, ontstaat er vrede. En God belooft dat Hij zegent wat goed is.

Merk je weleens dat God het zegent als je vriendelijk en liefdevol bent?