16 februari - Machtsvertoon

Bijbeltekst(en)

De dag van de HEER is het centrale thema in het boek van de profeet Joël. In deze verzen schetst hij hoe deze dag eruit zal zien. Het is een angstaanjagend beeld: legers die alles verwoesten, die overal binnendringen. Het is zoals met de sprinkhanen, die niets ontzien en alles kaalvreten. Zelfs de zon, maan en sterren zijn verduisterd: het is letterlijk een pikzwarte dag. Joël wil de mensen waarschuwen dat deze dag eraan komt en dat zij hierop voorbereid zijn. Want er is gelukkig een mogelijkheid van redding. Wie nu naar God terugkeert met heel zijn hart, kan worden gered (vers 12-14).

Hoe denk jij over het oordeel van God?