30 januari - Met grond zonder grond

Bijbeltekst(en)

De priesters hebben geen eigen grond. Ze kunnen dus geen eten voor hun gezin verbouwen. Maar ze mogen erop vertrouwen dat de rest van het volk zal voorzien in hun levensonderhoud, zodat zij helemaal voor God kunnen leven.
Het volk wordt opgeroepen om het beste deel van hun oogst en van de wol aan de Heer af te staan (zie ook Exodus 23:19). En God staat op zijn beurt deze opbrengst af aan de priesters.
Paulus noemt deze wet ook in 1 Korintiërs 9:13-14. Op deze manier leven nog steeds veel priesters en predikanten van het geld dat gemeenteleden aan de kerk geven.

Zou jij op deze manier durven leven?