18 januari - Gered van de dood

Bijbeltekst(en)

De psalmdichter bevindt zich in een beroerde situatie. Niet alleen zijn er mensen die het slecht met hem voor hebben, maar hij is ook bang vanwege zonden die hij zelf heeft begaan (vers 13). Zijn toestand is zo ellendig dat hij die vergelijkt met de dood. Hij bidt God om hem te helpen. Maar tegelijkertijd wil hij God danken omdat Hij hem heeft gered. Hij dankt God door iedereen te vertellen hoe groot Hij is, hoe groot de wonderen zijn die Hij doet. En hoe groot zijn liefde en goedheid zijn. Bijzonder dat de dichter ondanks – of juist dankzij – zijn zorgen God alle eer geeft.

Kun jij God danken als je het moeilijk hebt?