16 januari - Naamsverandering

Bijbeltekst(en)

Opnieuw belooft God Abram dat Hij hem veel nakomelingen zal geven en een eeuwig verbond met hem zal sluiten. Om zijn beloften te bevestigen geeft Hij Abram en Sarai (Genesis 17:15) een nieuwe naam. In de tijd van de Bijbel waren namen heel belangrijk. De naam die een kind bij zijn geboorte kreeg, kon van betekenis zijn voor de rest van zijn leven. Hier zijn het niet de ouders die een naam geven, maar is het God zelf! Abram krijgt de naam Abraham, wat ‘vader van velen’ betekent. Sarai wordt van nu af aan Sara: ‘vorstin’. Met deze namen verzekert God dat Hij zijn beloften aan Abram zal laten uitkomen.

Wat betekent je eigen naam voor jou?