9 januari - Toekomstvisioen

God heeft Abram al verschillende keren gezegd dat zijn nakomelingen in dit land zullen wonen. En Abram vertrouwt op God, lazen we gisteren (Genesis 15:6). Maar nu wil God zijn belofte bekrachtigen. Nadat Abram dieren heeft geslacht voor een verbondsritueel valt hij in een diepe slaap.
In zijn droom vertelt God iets over wat er in de toekomst met Abrams familie zal gebeuren.
Op datzelfde moment sluit God ook zijn verbond met Abram door als een vuur tussen de geslachte dieren door te gaan – daarmee verplicht Hij zichzelf zich aan zijn belofte te houden: ‘Dit land geef Ik aan jouw nakomelingen.’

Hoe belangrijk vind jij het dat een afspraak officieel bevestigd wordt?