3 oktober - Machtsmisbruik

Bijbeltekst(en)

Weer is er een nieuwe koning: Darius. En Daniël werkt als minister in het paleis. Zou hij niet terug willen of mogen naar Juda? Of denkt hij dat hij meer goed kan doen door als minister in dit vreemde land te blijven werken? Wat duidelijk blijkt, is dat Daniël ondanks al deze jaren in ballingschap trouw blijft aan God. Hij leeft als een rechtvaardige en ontvangt wijsheid en kennis van God. Hij is zo wijs dat de koning hem als hoogste leider wil aanstellen. Dat leidt tot jaloezie en tot een plan om Daniël uit de weg te ruimen.

Wat doe jij om dicht bij God te leven en Hem trouw te blijven?