4 oktober - Voor de leeuwen gegooid

Bijbeltekst(en)

De koning is in de val gelokt: hij moet Daniël nu wel in de leeuwenkuil gooien. Niet alleen buitenshuis moet Daniël zich houden aan de wetten, ook thuis mag hij niet doen wat hij wil. Toch bidt Daniël. Daarom wordt hij in de kuil gegooid. En ook hier, net als bij zijn vrienden in de oven (Daniël 3:24-27), is de hulp ín de kuil aanwezig. Daniël moet de situatie doorstaan, maar wel met hulp. God voorkomt niet dat hij een nacht tussen de leeuwen moet doorbrengen, maar laat hem niet alleen in die situatie.

Als er een wet zou komen dat jij niet meer mocht bidden, wat zou je dan doen?