12 september - Creativiteit

Bijbeltekst(en)

We lezen verder in Exodus. Mozes is al veertig dagen op de berg. God heeft verteld wat er gemaakt moet worden voor de heilige tent. Nu vertelt God wíe dat mogen doen: mensen met speciale talenten.

Maar zelfs als je getalenteerd bent en werk voor God doet, moet je op tijd rusten. God sluit af met één gebod: dat van de sabbat. Je mag niet werken op de rustdag, er staat zelfs de doodstraf op. Dat klinkt heftig! Maar deze dag is heilig: apart gezet voor God. Het in ere houden van deze dag is een duidelijk kenmerk van het feit dat Israël apart is gezet van andere volken.

Welke talenten heb jij van God gekregen?