27 augustus - Rotsvast geloof

Bijbeltekst(en)

Wie is Jezus? Petrus geeft antwoord: ‘U bent de messias, de Zoon van de levende God.’ Op deze belijdenis van Petrus (dat betekent: rots) bouwt Jezus zijn kerk.

Petrus had vast een heel ander beeld van Jezus’ messias-zijn. Want wanneer Jezus vertelt dat Hij moet lijden en sterven, is Petrus woedend: dat nooit!

Maar Jezus en zijn volgelingen – de wereldwijde kerk – zullen het niet altijd gemakkelijk krijgen. Jezus volgen betekent: net als Hij een kruis dragen. Maar het is alle moeite waard, omdat je er eeuwig leven mee wint.

Deze tekst is het hart van Matteüs’ evangelie. Wat spreekt je hierin aan? Waar heb je moeite mee? Waarom?