28 augustus - Top-ervaring

Petrus’ belijdenis – dat Jezus de messias en de Zoon van God is – wordt nu werkelijkheid voor de ogen van Petrus, Jakobus en Johannes. Jezus verandert voor hun ogen: Hij straalt een helder licht uit. En ook Mozes en Elia – twee van de belangrijkste profeten voor Joden – verschijnen bij Jezus.

Petrus wil dit moment vasthouden, hij wil drie tenten maken voor de heilige mannen. Dat is onmogelijk, maar Petrus heeft nu wel met eigen ogen gezien: Jezus is werkelijk Gods Zoon en zal uiteindelijk regeren over Gods nieuwe wereld.

Heb jij wel eens zo’n top-ervaring met God gehad? Wat ervoer je toen? En wat betekent het nu nog voor je?