29 augustus - Zwijgtekst

Stel je voor – je hebt zojuist iets geweldigs meegemaakt. En dan mag je dat niet vertellen! Dat overkwam drie van de twaalf leerlingen van Jezus.

Zij zijn getuigen van de ontmoeting tussen Jezus, Mozes en Elia op de berg. De profeet Maleachi schreef dat Elia zou komen voordat de dag van Gods oordeel aanbreekt (Maleachi 3:23-24). Jezus is op weg naar Jeruzalem, om daar gekruisigd te worden. Maar eerst ontmoet Hij Elia – Hij gaat ervan stralen. Soms doet God iets bijzonders, wat (nog) niet iedereen kan begrijpen.

Heb je ook iets bijzonders met God meegemaakt, wat je niet zomaar aan iedereen zou willen vertellen?