1 september - Inkomensonafhankelijke belasting

Voor iedereen geldt hetzelfde bedrag om zijn leven te redden: 5 gram zilver. Met deze belasting wordt het werk in de heilige tent betaald. Het geld is een geschenk voor God (Exodus 30:13). Of je arm of rijk bent, ieders leven is evenveel waard.

Mensen vinden het vaak moeilijk om ieders leven op evenveel waarde te schatten. Voor het helpen van sommige mensen wordt meer moeite gedaan dan voor andere. Voor God is dat anders. Bij Hem lijkt armoede of rijkdom geen rol te spelen. Hij wil iedere getelde Israëliet redden.

Welke voorbeelden ken jij waarbij rijkdom of armoede uitmaakt voor de manier waarop er naar iemand wordt gekeken?