3 september - Geurig

Bijbeltekst(en)

De zalfolie die Mozes moet bereiden zorgt ervoor dat alles heilig wordt, zowel de materiële dingen in de ontmoetingstent, als de mensen die daar werkzaam zullen zijn. Het toont de bijzondere positie van de priesters, die als enigen met deze olie gezalfd mogen worden. Ze zijn heilig. Heilig betekent ‘apart gezet’, klaargemaakt voor de dienst aan God, en daarom zijn ze geen onderdeel meer van het gewone. De priesters kunnen door de zalving dus hun werk doen: God en mensen dienen.

Ken jij zaken of mensen die als heilig worden aangemerkt en weet je ook waarom?