5 september - Groot en klein

De leerlingen van Jezus zijn steeds bezig met de vraag wie de belangrijkste in Gods nieuwe wereld is (Matteüs 18:1), wat hun beloning zal zijn (Matteüs 19:27) en wie naast Jezus mag zitten (Matteüs 20:20). Positie en status, dat is wat voor hen telt. Telkens opnieuw antwoordt Jezus dat ze moeten dienen en dat ze zichzelf niet belangrijk moeten vinden. Hij vergelijkt het met de houding van een kind. Kinderen zijn van nature niet bezig met hun status, hun positie of hoe belangrijk zij zijn. Zij willen niet bij Jezus horen omdat ze denken dat het goed is voor hun status of beloning. Zij willen Jezus volgen vanwege Hem.

Wil jij Jezus volgen? Waarom?