10 augustus - Heilige tent

Bijbeltekst(en)

Dit hoofdstuk is onderdeel van de instructies die God geeft voor de bouw van de heilige tent. Die moet worden gemaakt van kostbare materialen.

Het gezin van Jakob (Israël) was bij de komst in Egypte een familie die voornamelijk bestond uit herders. Eeuwen later was die familie uitgegroeid tot een groot volk. Tijdens de jaren in Egypte leerden ze vaardigheden en kunsten van een rijke beschaving. Toen God hun vroeg om de heilige attributen voor het heiligdom te maken, konden zij gebruik maken van deze vaardigheden. Ook gaf God sommige mensen daarnaast speciale gaven (zie bijvoorbeeld Exodus 31:1-6).

Welke talenten heb jij ontvangen waarmee je God kunt dienen?