14 augustus - Gedicht voor de koning

Deze psalm wordt een liefdeslied genoemd. Het is een bruiloftslied ter gelegenheid van een koninklijk huwelijk.

De koning, de bruidegom, wordt geprezen vanwege zijn inzet voor waarheid, eerlijkheid en recht (vers 5). In vers 8 wordt gezegd dat de koning de gezalfde (messias in het Hebreeuws) is. In de Hebreeënbrief worden deze woorden op Christus (Grieks voor ‘gezalfde’) toegepast (Hebreeën 1:8-9). En ook Christus zal trouwen met zijn bruid, de kerk die in al haar luister zal schitteren (Efeziërs 5:25-33).

Als jij een liefdeslied mocht maken over Jezus als koning, wat zou daar dan in staan? Welke koninklijke eigenschappen zou je Hem toedichten?