17 augustus - Op het hart gedragen

Bijbeltekst(en)

Aäron draagt de Israëlieten als het ware op zijn schouders, lazen we gisteren. Zo zal God steeds aan zijn volk herinnerd worden, staat in Exodus 28:12. Maar Aäron draagt de zonen van Israël ook op zijn hart en wel om dezelfde reden: zo zal God steeds aan zijn volk denken (Exodus 28:29).

Wanneer de hogepriester voor God verschijnt, komt hij niet namens zichzelf, maar namens allemaal. En ook als hij God om raad vraagt, doet hij dat namens het hele volk. Daarom draagt Aäron de orakelstenen op zijn hart, onder de namen van de stammen van Israël.

Waarvoor zou jij God om raad willen vragen?