28 juli - Vrijwillige bijdrage

Vanaf vandaag lezen we uit Exodus 25: Mozes praat met God op de berg. Behalve de tien geboden krijgt hij ook instructies voor het maken van de heilige tent (de tabernakel). En het eerste dat Mozes van God aan de mensen moet vragen is om hem te helpen met het maken van de heilige tent. Want als je zelf ergens aan meehelpt of eraan bijdraagt, ben je er meer bij betrokken dan wanneer je geen bijdrage hebt geleverd. Zo wordt de tabernakel niet alleen van God, maar iets van God en de mensen samen.

Kun je een voorbeeld noemen van iets waar je aan meehelpt, en dat daarom belangrijk voor je is?