4 juli - Verdediging

Vanaf Zacharia 9 lees je hoe de profeet Zacharia de toekomst van Israël voor zich ziet. Veel Judeeërs zijn terug uit de ballingschap, maar er moet veel worden hersteld in Juda. De mensen zijn teleurgesteld omdat de opbouw van het land lang duurt.

De tekst laat eerst zien wat er met de vijanden van Israël zal gebeuren. De inwoners van de stad Tyrus vertrouwen bijvoorbeeld op hun rijkdom. Maar God is veel machtiger dan de rijkdom van Tyrus. Hij zegt dat goud of sterke torens de stad niet veilig maken, maar dat Hijzelf zijn volk beschermt. God zelf zal Israëls wachter zijn. Zijn eigen ogen zullen over de stad waken. Hij let op dat er geen gevaar komt. Dat is Israëls toekomst!

Ook wij zijn in een onverwachte crisis terechtgekomen. Waar vertrouw jij op in de nasleep daarvan?