15 juli - Sabbatsdebat

Bijbeltekst(en)

De rustdag is een heel belangrijk onderdeel van de Joodse wet. Daarom is wat Jezus op sabbat doet en zegt volgens de wetsleraren een grote overtreding. Ze maken zelfs een plan om Hem te doden – iets dat door de wet in principe verboden is. De wetsleraren lijken bang dat Jezus mensen op het verkeerde pad brengt, en dat daarmee de wet niet meer wordt nageleefd. Want het naleven van die wet werd gezien als voorwaarde van Gods goedheid aan Israël. Jezus laat hun echter zien dat liefde de basis is van de hele wet. Dat lijken de wetsleraren niet te kunnen begrijpen.

Welke regels (in de kerk of van het geloof) zijn heel belangrijk voor jou?