21 juni - Genade en recht

Psalm 69 begon met diepe ellende, maar nu klinkt er hoop! ‘Ik wil God prijzen met een lied,’ staat er in vers 31. En de mensen die trouw zijn aan God, zullen het lied van de psalmist horen!

Wat een verschil met de eerste helft van de psalm (vers 8-13), waarin de mensen hem juist uitlachen omdat hij God trouw is.

Maar de psalmist heeft zijn stem teruggevonden. Hij zingt voor God, en anderen krijgen door zijn lied nieuwe moed. Hij roept de hele wereld  op om met hem mee te doen!

Want God vergeet zijn mensen niet, Hij redt hen.

Voor wie en met wie zou jij een bemoedigend lied willen zingen?