26 juni - Geestelijk leven

Bijbeltekst(en)

Misschien vraag je je wel af hoe je het ooit goed kunt doen als ‘het vlees zwak is’. We zijn bevrijd van de zonde door Jezus Christus. En nu zijn we vrij om goed te doen en te leven zoals God het wil, maar hoe dan?

Niet door ons eigen willen, maar door de heilige Geest die in ons is. Je kunt het vergelijken met een geiser: zolang die op de waakvlam staat, krijg je geen warm water. De heilige Geest is in iedere christen aanwezig, maar pas als je de heilige Geest vraagt om je te leiden, dan gaat Hij in je branden en merk je zijn kracht.

Hoe merk jij dat de heilige Geest aan het werk is in jouw leven?