4 juni - Groot geloof

Bijbeltekst(en)

Jezus heeft net zijn Bergrede uitgesproken, waarin Hij vertelt over Gods nieuwe wereld. In die nieuwe wereld gaat het niet om macht of aanzien, maar om wat je doet. Het gaat erom dat je Gods wil doet en dat je goed bent voor andere mensen.

En als Jezus van de berg is afgedaald, is daar die Romeinse soldaat. In de ogen van Joodse mensen iemand aan wie je een hekel hebt, en zeker niet iemand die Jezus’ woorden ter harte neemt.

Maar juist deze soldaat heeft een groot geloof en vertrouwt op Jezus. Jezus is er zelf verbaasd over, en vooral blij!

Wie in jouw omgeving heeft een groot geloof, en wat kun je van hem of haar leren?