7 mei - Raadzaam

Bijbeltekst(en)

Mozes neemt in dit verhaal de rol van rechter op zich, enigszins vergelijkbaar met de rol die de rechters later speelden, toen de Israëlieten in Kanaän woonden. Mozes leidt het volk, spreekt recht en treedt op als bemiddelaar tussen de Israëlieten en God.

Schoonvader Jetro geeft Mozes ongevraagd advies: hij moet het volk bij God vertegenwoordigen (als bemiddelaar) en daarnaast andere rechters aanstellen die hem werk uit handen zullen nemen. Mozes volgt het advies van zijn schoonvader op, en direct vanaf het volgende hoofdstuk (Exodus 19) wordt zijn rol als bemiddelaar belangrijker. Het zou een definitieve omslag betekenen in de rol van Mozes en in de geschiedenis van Israël.

Hoe ga jij om met ongevraagd advies?