6 april - Gods weg

Bijbeltekst(en)

Er zijn verschillende verbanden tussen dit verhaal over de doortocht door de zee en de plagenverhalen. Ze zijn te lezen als twee fasen van wat aangekondigd werd in 7:1-5. Eerst bemiddelden Mozes en Aäron nog, maar nu zitten we in de tweede fase: God zelf zal de definitieve overwinning behalen.

De Israëlieten lijken in de val te zitten, met voor zich de zee en achter zich de Egyptenaren. Maar dit blijkt juist een val voor de farao te zijn. Als een regisseur zet God de spelers precies op de juiste plekken neer, om vervolgens zelf op het toneel te verschijnen. Alles werkt toe naar dit hoogtepunt: de Egyptenaren, de Israëlieten en wij als lezer moeten allemaal onder de indruk raken van Gods macht.

 

Waarin zie jij Gods macht?