4 maart - Net op tijd

Bijbeltekst(en)

Mozes heeft zijn verzet opgegeven. Gods toezegging dat zijn broer Aäron hem zal helpen, geeft Mozes de moed om te gaan. Samen met zijn gezin gaat Mozes op weg naar Egypte.

En dan is daar een vreemd gedeelte in de tekst. God probeert Mozes ‘s nachts te doden. Maar Mozes’ vrouw Sippora redt hem net op tijd door hun zoon te besnijden. De besnijdenis is een teken dat jongetjes bij het volk van Israël horen. Nu horen Mozes en zijn hele gezin als het ware weer helemaal bij het volk van Israël. En zo kan Mozes zijn taak als leider van het volk volledig op zich nemen.

 

Welk symbool is voor jou belangrijk als teken dat je bij God hoort?